Telemedicina – spoj tehnologije i medicine, koji omogućuje dijagnostiku, liječenje i kontrolu pacijenata na daljinu – danas ostvaruje puni potencijal za koji mnogi vjeruju da predstavlja budućnost zdravstva. Putem telefona, elektronske pošte i web-kamere liječnici se svakodnevno povezuju s pacijentima i svojim kolegama, donoseći odluke o liječenju.

Dijamantna reakreditacija klinike Magdalena (Accreditation Canada International) - U travnju 2017. godine Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena uspješno je provela proces reakreditacije kod Accreditation Canada International postigavši najvišu Dijamantnu razinu akreditacije.

Pročitaj više