U ožujku 2014. godine, Klinika Magdalena je završila proces akreditacije od strane akreditacijske kuće „Accreditation Canada International“

U ožujku 2014. godine, Klinika Magdalena je završila proces akreditacije od strane akreditacijske kuće „Accreditation Canada International“ .

Ovom akreditacijom klinika je postala nositelj platinastog standarda akreditacije.