Nova tehnologija u liječenju kompleksnih aritmija

U Magdaleni je implementiran jedan od prvih visokosofisticiranih sustava 3D navigacije u srčanim šupljinama u Hrvatskoj - Carto3®. Ovaj sustav je neophodan u liječenju kompleksnih aritmija radiofrekventnom ablacijom. Kompleksne aritmije su fibrilacija atrija, atrijske tahikardije, ventrikulska fokalna ekstrasistolija i ventrikulska tahikardija. Ovi poremećaji ritma se do sada u Hrvatskoj nisu mogli rutinski liječiti konvencionalnom tehnologijom radiofrekventne ablacije uz pomoć fluoroskopije. Carto3® sustav omogućava precizan prikaz anatomije srčanih šupljina i kreiranje mape elekektričnih potencijala srca što je nužno za uspješnu ablaciju ovih aritmija.

Fibrilacija atrija jest najčešći poremećaj srčanog ritma uopće, čija se incidencija značajno povećava s dobi. Mada se u podlozi nerijetko nalazi i organska bolest srca (hipertenzija, ishemijska bolest srca, bolesti srčanih zalistaka) ili endokrinološki poremećaj (tipično hipertireoza), ipak se kod jednog vrlo značajnog udjela bolesnika radi o izoliranom poremećaju ritma na inače zdravom srcu (takozvana „lone“ fibrilacija atrija). Ovi bolesnici često imaju izražene simptome u obliku neugodnog osjećaja "lupanja srca" praćenog otežanim disanjem, znojenjem, slabošću, omaglicama, a često i bolovima u prsima zbog čega nerijetko potraže pomoć hitne medicinske službe. Bolesnici sa simptomatskom "lone" fibrilacijom atrija kod kojih je terapija lijekovima nedovoljno uspješna, odnosno opterećena nuspojavama idealni su kandidati za liječenje radiofrekventnom ablacijom uz pomoć Carto3® sustava. Radi se o složenom višesatnom zahvatu niskog rizika u kojem se radiofrekventnom ablacijom izoliraju ušća četiri plućne vene koje ulaze u lijevu pretklijetku i time se onemogući nastajanje ove aritmije bez potrebe za lijekovima. Ovaj oblik liječenja u SB Magdalena dostupan je i osiguranicima HZZO. Zainteresirani bolesnici se mogu naručiti na kardiološku konzultaciju u Poslovnoj jedinici Magdalena Zagreb.