Riječ ravnatelja

Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju unatoč zapanjujuće brzom razvoju kardiologije i kardiovaskularne kirurgije.  Specijalna bolnica Magdalena osnovana je 1996. godine kao prva privatna bolnica u Hrvatskoj. 2011. godine Magdalena postaje klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Naša vizija je bila omogućiti brzo i moderno liječenje kardiovaskularnih bolesti velikom broju bolesnika. Zahvaljujući dobroj organizaciji i predanosti naših medicinskih timova otkrivanje i liječenje kardiovaskularnih bolesti je značajno skraćeno. Magdalena je postala jedan od vodećih kardiovaskularnih centara u Hrvatskoj gdje se stalno implementiraju nove metode liječenja s rezultatima koji ne zaostaju za vrhunskim centrima u Europi. Od 1997. do danas hospitalizirano je više od 50000 bolesnika, učinjeno je više od 6000 kardiokirurških operacija i više od 10000 perkutanih koronarnih intervencija s ugradnjom stenta. Ovako veliko iskustvo omogućava minimalan broj komplikacija s čime smo izuzetno zadovoljni. Razvijen je izuzetan sustav zaštite od bolničkih infekcija te program tzv. beskrvne medicine kojim se nastoji smanjiti perioperativna potreba za transfuzijom krvnih pripravaka. Svi medicinski postupci u našoj ustanovi su standardizirani i kontrolirani što potvrđuje ISO certifikat. Ovako dobri rezultati ne samo da nas motiviraju, već nam i nameću potrebu daljnjeg razvoja. Novootvorena poslovna jedinica u Zagrebu omogućava brzu i sveobuhvatnu neinvazivnu dijagnostiku i liječenje kardiovaskularnih bolesti još većem broju bolesnika. Uvođenje visokosofisticirane metode trodimenzionalne navigacije u liječenju kompleksnih aritmija radiofrekventnom ablacijom omogućiti će našim bolesnicima liječenje koje do sada nije bilo dostupno u Hrvatskoj. Razvoj vaskularne kirurgije i perkutanih intervencija na aorti, karotidnim arterijama i ostalim perifernim arterijama omogućiti će liječenje velikom broju bolesnika još ove godine. Kontinuirana edukacija i znanstvena istraživanja nužni su u razvoju kardiovaskularnog centra. Učinjena je i prostorna rekonstrukcija i uređenje dijela bolnice prema najvišim standardima. 

Iako Magdalena uspješno posluje već više od 13 godina naš entuzijazam i želja da razvojem novih tehnologija pomognemo našim bolesnicima nikada nisu bili jači.

Prof.dr.sc. Mihajlo Šesto

 

Doktor Mihajlo Šesto rođen je 1948. godine u Zagrebu. Nakon studija medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu specijalizira internu medicinu i kardiologiju u Klinici Kerckoff u Bad Nauheimu u Njemačkoj, područje invazivne kardiologije. Nastavlja specijalizaciju u KBC Zagreb gdje postaje voditelj Odjela za invazivnu kardiološku dijagnostiku i intervencijske zahvate 1983. godine. 1990. godine postaje profesor na medicinskom fakultetu u Zagrebu, a od 2000. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. 1996. godine postaje suosnivač i medicinski direktor Magdalene specijalne bolnice za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiolgiju. Profesor Šesto je prvi u Hravtskoj  započeo s invazivnim zahvatima u kardiologiji. Učinio je..

- prvu transseptalnu kateterizaciju lijeve strane srca u Hrvatskoj
1978.
- prvu endomiokardnu biopsiju u Hrvatskoj       
1979.
- prvu perkutanu transluminalnu koronarnu angioplastiku u Hrvatskoj 1981.
- prvu balonsku dilataciju stenotične pulmonalne valvule u Hrvatskoj 1984.
- prvu intrakoronarnu i sistemsku fibrinolizu u akutnom infarktu       
1984.
- prvu balonsku dilataciju stenotične mitralne valvule u Hrvatskoj 1990.
- prvo stentiranje koronarnih arterija u Hrvatskoj         
1995.