STRATEŠKI PLAN, MISIJA I VIZIJA


SADRŽAJ

I UVOD

 1. 1.  Ideja, početak i razvoj u prvih 15 godina
 2. 2.  Znanstveno-nastavna djelatnost
 3. 3.  Prostor i oprema

II NAŠ CREDO - TRAJNO USAVRŠAVANJE I RAD NA KVALITETI

III KLINIKA MAGDALENA – MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI

 1. 1.  MAGDALENA MISIJA
 2. 2.  MAGDALENA VIZIJA
 3. 3.  MAGDALENA VRIJEDNOSTI

IV PLAN STRATEŠKOG RAZVOJA U PERIODU OD 2014 DO 2019

Ekonomsko stanje u RH

Odljev medicinskog osoblja

Odnosi sa lokalnom zajednicom

Stručno i znanstveno napredovanje

Implementacija akreditacijskih standarda

V SAŽETAK

 

 

Strateški plan, misija i vizija su srce bolnice koja je u centar svih svojih napora od osnivanja stavljala bolesnika i njegove potrebe, potrebe njegove obitelji i poboljšanje zdravlja u društvu u cjelini. Ovaj pristup zahtijeva primjenu najviših standarda u liječenju bolesnika kao i trajno i učinkovito mjerenje kvalitete te njezino poboljšanje i unapređivanje.

 

UVOD

ZAČETAK, IDEJA I RAZVOJ U PRVIH 15 GODINA

Ideja o ovoj bolnici začeta je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća kada je skupina entuzijasta na čelu sa prof. Šestom odlučila osnovati bolnicu u kojoj će pod istim krovom i sa istim postulatima raditi kardijalna kirurgija i kardiologija. Ideja je nastala zbog nemogućnosti da se ovakova skrb za kardiološkog bolesnika ujedini pod istom upravom uz održavanje kontinuiteta liječenja.

Nastojanja iz idejnih začetaka završila su osnivanjem Magdalene - specijalne bolnice za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju.

Magdalena - specijalna bolnica za kardio-vaskularnu kirurgiju i kardiologiju  osnovana je 1997. godine, u trenutku kada je u Hrvatskoj postojao značajan nedostatak ustanova s mogućnošću moderne dijagnostike i liječenja kardiovaskularnih bolesti. Težište rada bolnice stavljeno je na invazivne dijagnostičke i terapijske kardiološke postupke te kardijalnu kirurgiju.

Bolnica se nalazi 40-tak kilometara od Zagreba, u srcu Hrvatskog Zagorja, u Krapinskim Toplicama, gdje je već u rimsko doba otkriven potencijal izvora ljekovite vode (antičke terme Aquae vivae). Tijekom proteklih 16 godina od osnivanja, u bolnici je liječeno preko 50.000 bolesnika iz svih krajeva Hrvatske.

Veliko stručno iskustvo u intervencijskoj kardiologiji ogleda se kako u tradiciji vodećih liječnika bolnice, tako i u velikom broju i rezultatima zahvata. Sadašnji ravnatelj bolnice, prof. dr. Mihajlo Šesto je u bivšoj državi prvi uveo većinu modernih invazivnih kardioloških metoda, poput selektivne koronarografije, dilatacije i stentiranja koronarnih arterija (PCI), balonske dilatacije kod suženja mitralnog zaliska (PTMV), biopsiju srca itd. Ukupno 6 invazivnih/intervencijskih kardiologa je do sada izvelo više od 30000 dijagnostičkih zahvata te preko 8000 koronarnih intervencija s ugradnjom stenta. Radi se o medicinski čvrsto etabliranim metodama čija primjena u značajnoj mjeri smanjuje stopu smrtnosti i pobola od koronarne bolesti (infarkt miokarda, angina pektoris), najčešćeg uzroka smrti kako u zapadnom svijetu, tako i u Hrvatskoj.

Od 2006. godine bolnica Magdalena dio je i hrvatskog sustava za zbrinjavanje hitnih bolesnika s akutnim infarktom miokarda na području Krapinsko-zagorske županije (oko 145000 stanovnika), pri čemu su postignuti vrhunski rezultati. Tako je tijekom prošle i prve polovice ove godine liječeno više od 100 bolesnika s akutnim infarktom miokarda (tzv STEMI), koji su svi koronarografirani, a velika većina (82%) spašena je brzom ugradnjom koronarnog stenta.

Bolnica se također bavi i suvremenim liječenjem aritmija, što podrazumijeva invazivnu dijagnostiku poremećaja ritma (elektrofiziološko ispitivanje), kao i – u najvećem broju slučajeva – definitivno rješavanje najčešćih aritmija postupkom takozvane kateterske ablacije. Od 2010. godine kao tada jedina bolnica u regiji, radi na rješavanju najčešće srčane aritmije, fibrilacije atrija, pomoću najnovije generacije trodimenzionalnog elektromagnetskog navigacijskog sustava za anatomsko i električno mapiranje srčanih šupljina. Magdalena je također bila prva bolnica u zemlji u kojoj se izvode kardiološki intervencijski zahvati na odraslim bolesnicima s prirođenim greškama (zatvaranje otvorenog foramena ovale i atrijskog septalnog defekta tehnikom tzv. kišobrana). Dio kardiološkog tima koji je specijaliziran za aritmije provodi i dijagnostiku, postavlja indikacije za ugradnju i prati bolesnike s elektrostimulatorima srca (pacemakeri), ugradbenim kardioverter-defibrilatorima (ICD) te posebnim trokomornim (biventrikularnim) elektrostimulatorima kod bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca.

Kardijalna kirurgija uključuje koronarnu kirurgiju (bypassi), kirurgiju srčanih zalistaka (reparacija – popravljanje – te zamjena umjetnim i biološkim protezama), kirurgiju aorte i velikih krvnih žila (posebice karotidnih aterija), što uključuje i vrlo složene, često i kombinirane te tzv. ponovne (re-do) operacije na otvorenom srcu.

Odlični rezultati liječenja postižu se i kod vrlo složenih bolesnika nakon operacije na odjelu intenzivnog liječenja, pri čemu se posebna pozornost posvećuje standardizaciji postupaka, kontroli kvalitete i sprečavanju bolničkih infekcija. Ove mjere podižu učinkovitost rada, smanjuju troškove i komplikacije te ukupno značajno poboljšavaju rezultat, u prvom redu na zadovoljstvo bolesnika. Treba napomenuti da bolnica već od 2002. godine posjeduje međunarodni certifikat kvalitete ISO 9001:2000.

Od 2000. godine u sklopu bolnice djeluje i Pozivni centar, prvi te vrste u Hrvatskoj. Pretplatnici centra na korištenje dobivaju aparat za jedno- ili dvanaestkanalni EKG, pomoću kojeg u svako doba dana (centar radi 7 dana u tjednu, 24 sata na dan) mogu unutar jedne minute poslati visokokvalitetni zapis svog EKG-a dežurnom osoblju bolnice. Treba napomenuti da se ovdje radi o pravoj telemedicini, a ne samo slanju podataka pomoću elektronskih medija. Naime, o svakom pretplatniku postoje detaljni podaci o njegovoj povijesti bolesti, te raniji zapisi EKG-a, čime je – zajedno sa stručnim savjetom kardiologa – omogućena prava usluga medicinskog savjeta koja svakako nadilazi samo puko očitavanje elektrokardiograma.

U sklopu razvoja osnovne djelatnosti bolnice u jesen 2009. godine otvorena je podružnica bolnice u Zagrebu, gdje bolesnici imaju mogućnost brze i učinkovite kompletne neinvazivne ambulantne kardiološke i kardiokirurške dijagnostike i terapije.

U bolnici se takodjer od 2011 godine izvode i transkateterske zamjene aortalnog zalistka (TAVI) te transkateterske vaskularne procedure (EVAR i TEVAR).

Od 2011 godine bolnica je službeno promijenila ime jer je postala Klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmeyer u Osijeku.

 

ZNANSTVENO NASTAVNA DJELATNOST

Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti  Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera nastavna je baza za predmete Interna medicina i Kirurgija od 2001. godine. Od tada su generacije studenadta Osiječkog Medicinskog fakulteta pohađale vježbe i seminare u bolnici, a svoje su zadovoljstvo nastavom i praktičnim pristupom opetovano potvrdili i sustavnim anonimnim anketama nakon održane nastave. Nastavnici bolnice redovito sudjeluju u nastavi iz predmeta Interna medicina za studente 4. godine i Kirurgija za studente 5. godine održavajući predavanja i seminare i na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Vježbe i seminari za studente 4. godine (Interna medicina) i 5. godine (Kirurgija) održavaju se u bolnici u Krapinskim Toplicama.

Klinika Magdalena je također i Nastavna baza Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, sa sudjelovanjem u nastavi u sklopu dislociranog studija u Pregradi. Nadalje je i Nastavna baza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Sveučilišni studij sestrinstva koji je započeo s radom u studenom 2010. godine u Pregradi.


PROSTOR I OPREMA

Klinika  Magdalena  djeluje na prostoru od 5500 m2. Bolnica raspolaže s 94 postelje, od toga 14 u jedinici intenzivnog liječenja, a 80 na odjelima kardiologije i kardiokirurgije. U sklopu bolnice se nalazi najsuvremenije opremljena multimedijska sala za sastanke i predavanja, s iskustvom u organizaciji i vođenju tečajeva trajne medicinske izobrazbe za liječnike specijaliste i liječnike opće prakse, uključujući i prijenose zahvata uživo iz kardioloških i operacijskih sala. U bolnici radi 25 liječnika, 100 medicinskih sestara te 57 nemedicinskih (pomoćnih) i administrativnih djelatnika. Isto tako, 123 djelatnika rade za bolnicu u drugim suradnim tvrtkama (tzv. out-sourcing).

Odjeli su opremljeni najsuvremenijim sustavom telemetrije za trajni nadzor elektrokardiograma, kompletnom opremom za reanimaciju, uključujući defibrilatore te elektrokardiografske aparate u ambulantnom dijelu, kao i Holter tlaka. Ambulantni i neinvazivni dio opremljen je s dva ultrazvučna aparata GE (Vivid 3 i Vivid 7) s mogućnošću klasične kardiološke ehokardiografije, kompletnog vaskularnog ultrazvuka te transezofagijskog ultrazvuka srca (uključujući i perioperacijski ultrazvučni monitoring za vrijeme kardiokirurških zahvata). Nadalje, u bolnici se nalaze aparati za praćenje bolesnika s ugrađenim elektrostimulatorima i defibrilatorima (Medtronic, Biotronic, St. Jude).

U dvije sale za intervencijsku kardiologiju nalaze se dva kardiološka stroja za kateterizaciju srca (Siemens Coroskop i Artis Zee) te aparati najnovije generacije elektrofizioloških uređaja (GE Cardiolab i Biosense Webster Carto 3). Na ovaj je način moguće izvoditi sve složene zahvate koji se danas u svijetu provode u području intervencijske kardiologije i ritmologije. Nadalje, oprema sala dopušta upotrebu bilo koje od njih kao tzv. „hibridne“ sale za izvođenje hibridnih kardiološko-kardiokirurških postupaka (primjerice programa endovaskularnog zbrinjavanja kod bolesti aorte, tehnikom tzv. EVAR-a).

Kardiovaskularna kirurgija kao dio Klinike Magdalena  se sastoji od odjela kardijalne i vaskularne kirurgije, operacijske sale, jedinice intenzivnog liječenja i transfuziologije.

Odjel kardiovaskularne kirurgije broji 24 kreveta u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, koje su opremljene s priključnicma medicinskih plinova za svaki krevet te kompletnim telemetrijskim monitoringom za sve bolesnike. Monitoring bolesnika provodi se kontinuirano kroz 24 sata za sve operirane bolesnike na odjelu. Na odjelu radi trajno liječnik subspecijalista pulmologije i specijalist interne medicine educirana u RH te u SAD. Od ukupno 6 kirurga na odjelu dva su subspecijalista kardiokirurgije, dva subspecijalista vaskularne kirurgije, a svi su ujedno i specijalisti opće kirurgije. Mentor razvoja kardiokirurgije je prof. dr. Marko Turina dugogodišnji predstojnik kardiokirurgije Univerzitetske bolnice u Zurichu. Kirurzi osim na odjelu rade i u operacijskoj dvorani. U akademskom statusu od kirurga na odjelu jedan je u naslovnom znanstveno nastavnom zvanju docenta, jedan je doktor znanosti te viši asistent, jedan je asistent - svi na Medicinskom fakultetu J.J. Strossmeyera u Osijeku pri katedri za kirurgiju. Kolega koji posjeduje dvije subspecijalizacije (kardiotorakalnu i vaskularnu kirurgiju) je magistar znanosti, a kolega subspecijalist vaskularne kirurgije je primarijus i magistar znanosti koji je upravo prijavio doktorat. Na kardiokirurgiji redovito jednom mjesečno radi i operira i prof. Dr. Marko Turina kao profesor u trajnom zvanju.

Bolnica je opremljena sa dvije najmodernije uređene operacijske dvorane od kojih svaka ima i anesteziološku pripremu te je moguće u najkraćem roku učiniti najsloženije kardiovaskularne kirurške i anesteziološke procedure. Svaka dvorana opremljena je i sa strojem za izvantjelesnu cirkulaciju te se godišnje operira oko 500-600 zahvata na otvorenom srcu te oko 250-300 najsloženijih vaskularnih i kombiniranih kardijalnih i vaskularnih procedura. Ove posljednje čine posebnost bolnice u odnosu na druge bolničke sustave gdje su kardijalna i vaskularna kirurgija odvojene i prostorno i administrativno. U operacijskim dvoranama takodjer se trajno obavlja edukacija studenata u smislu vježbi uz mogućnost aktivnog rada studenata tijekom kirurških zahvata. Svi naprijed navedeni kirurzi nabrojani na odjelu kardio-vaskularne kirurgije dnevno obavljaju operacijske zahvate.

Odjel anesteziologije i intenzivnog liječenja sastoji se od tri međusobno povezana prostora. U svakom prostoru nalaze se najmodernije opremljeni bolesnički kreveti sa potrebnim brojem perfuzora, respiratora, priključcima medicinskih plinova na kojima se mogu zbrinjavati bolesnici u najkompleksnijim oblicima kirurškog, kardiološkog i anesteziološkog liječenja. Ukupno se nalazi 14 kreveta od kojih je 8 u velikoj jedinici, 5 u zasebnoj jedinici i jedan je odvojen u prostoru za pozitivnu ili negativnu izolaciju. Na odjelu je trajno zaposleno 6 specijalista anesteziologije i intenzivnog liječenja od kojih su dva u statusu magistra znanosti te troje u statusu asistenata na Katedri za anesteziologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Dvoje kolega su i subspecijalisti intenzivnog liječenja. Na odjelu se trajno provodi edukacija studenata u smislu vježbi, predavanja i seminara. Procesi anestezije odvijaju se u prostorima kardiokirurških dvorana, kardiološkog laboratorija i na odjelu intenzivnog liječenja u sklopu invazivnih kardioloških postupaka te kardiovaskularnih procedura. Takodjer obuhvaća i postupke reanimacije u cijeloj bolnici.

Odjel transfuziologije u 24-satnoj službi zadovoljava potrebe za transfuziološkim liječenjem bolesnika na kardiologiji, anesteziologiji i kardiovaskularnoj kirurgiji uz najmoderniju opremljenost aparaturom. Na odjelu je zaposlena liječnik specijalist transfuziologije, magistar znanosti.

 

 

NAŠ CREDO - TRAJNO USAVRŠAVANJE I RAD NA KVALITETI

Od osnutka bolnice rano je prepoznata potreba za trajnim unapređenjem zdravstvene usluge u bolnici. Preduvjet za adekvatno pružanje usluga zdravstvene zaštite je trajno i kvalitetno praćenje podataka o ulaznim i izlaznim paramterima bolesnika. Bolnica je primarno zamišljena kao „bolnica bez papira“ no zakonska regulativa je velikim dijelom diktirala i potrebu za dvostrukim (papirnatim i elektroničkim) spremanjem podataka svih bolesnika. Vrlo brzo po početku rada bolnice bila je prepoznata potreba za uvođenjem nekog akreditacijskog standarda u vođenje i praćenje bolesnika sa idejom stalnog poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Već od 2000 godine započele su pripreme za stjecanje ISO certifikata te je 2002 godine od strane Bureau veritas quality international učinjen prvi certifikacijski audit te je bolnica od tada certificirana prema ISO:9001 normi. Od tada se na godišnjoj razini trajno zanavlja certifikat, a 2012 godine učinjena je recertifikacija sa temeljitom analizom i ažuriranjem dokumentacije ISO standarda , a praćenje certifikacije i dokumentacija je u potpunosti prerasla na elektronički oblik. U posljednjih 12 godina ISO  certifikat pokazao se kao izvanredan alat za praćenje i poboljšanje kvalitete te vođenja bolnice. Usprkos velikom doprinosu ISO certifikacije bolnica je prepoznala potrebu za stjecanjem sveobuhvatnije akreditacije u kojoj bi svi pocesi bili u potpunosti orjentirani na bolesnika i njegovu sigurnost. Zbog pedesetgodišnjeg iskustva u sustavu akreditacijskog standarda za bolesnike izabrana je Accreditatio Canada International i bolnica je sada u procesu stjecanja akreditacije.

 

 

III KLINIKA MAGDALENA – MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI

 

MAGDALENA         MISIJA

Naša je misija smanjiti pojavnost i posljedice kardiovaskularnih bolesti u društvu kroz sustavno unapređenje preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka te kontinuiranu edukaciju medicinskih djelatnika i znanstvena istraživanja.  

 

MAGDALENA         VIZIJA

Naša vizija je biti vodeći kardiovaskularni centar u regiji, prepoznat i priznat u svijetu.

 

MAGDALENA         VRIJEDNOSTI

U Magdaleni držimo da su slijedeće vrijednosti ključne:

 • LJUDI I TIMSKI RAD Poštujemo svaku osobu kao člana bolničke zajednice. Aktivno sudjelovanje svih zaposlenika i timski rad određuju našu budućnost
 • OSIGURANJE RESURSA Kompetentnošću i stalnim osposobljavanjem djelatnika te osiguranjem adekvatne opreme i tehnologija postižemo izvrsnost usluge.
 • KVALITETA I SIGURNOST Kontinuirano  nastojimo pružiti najvišu kvalitetu usluge uz najvišu razinu sigurnosti za pacijente
 • ODGOVORNOST Otvoreni smo, pošteni i transparentni u poslovanju te težimo k ostvarenju zdravog, sigurnog i ugodnog okruženja uz poticanje interne i eksterne komunikacije
 • INOVACIJE Uvodimo nove tehnologije u svakodnevnu praksu, promičemo nove ideje i kreativnost
 • POBOLJŠANJE Mjerimo, analiziramo i, temeljem rezultata analiza poboljšavamo sve procese poslovanja

 

 

IV PLAN STRATEŠKOG RAZVOJA U PERIODU OD 2014 DO 2019

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA NAŠ RAZVOJ

Ekonomsko stanje u RH

U posljednjih 5 godina  Republika Hrvatska prolazi duboku financijusku i ekonomsku krizu. Trenutačno je u procesu sanacija zdravstva od strane Vlade RH što ne predstavlja nikakav novitet u uvjetima RH. Naime u posljednjih dvadesetak godina gotovo je ustaljena praksa da se veliki zdravstveveni bolnički sustavi dodatno financiraju od strane države u obliku tzv. „sanacija“.  Tržišna utakmica ovime ne ide na ruku privatnim zdravstvenim ustanovama kao što je Klinika Magdalena koja uz iste cijene tipskih zahvata  kao i državne institucije nema mogućnosti dodatne sanacije od strane vlade RH ili ministarstva. Dodatni teret privatnim institucijama je samostalno zanavljanje opreme i prostora dok je u državnim ustanovama narečeno predmet proračunskih izdataka i ne ulazi u cijenu rada i sredstava za tipske zahvate. Ovakova nejednakost u pristupu tjera Kliniku Magdalena na trajno praćenje vlastitih financija, forsirajući svako moguće racionaliziranje poslovanja.  Uvijek postoji dodatni izazov da uštede i racionalizacija niti na koji način ne utječu na zdravlje i liječenje bolesnika. Dapače, i u uvjetima ograničenih financijskih resursa Klinika Magdalena će uvijek pratiti najnovije pozitivne pomake u razvoju struke i novih procedura. Nastojanje za postizanjem što većih akreditaicjskih standarda nameće u slijedećem periodu obavezu akreditacije prema svjetskim akreditacijskim standardima, a kao partner u tom procesu prepoznata je i Accreditation Canada International kao tvrtka kćer Accreditation Canada sa gotovo šezdesetgodišnjim iskustvom na području kvalitete zdravstvene usluge.

Trend  financiranja od početkma razvoja bolnice upućivao je na trajno smanjenje novčanih sredstava po tipskoj kardiološkoj, kardiokirurškoj ili vaskularno-kirurškoj proceduri. Ovakvav trend je čitavo vrijeme postojanja tjerao bolnicu da s jedne strane odrađuje sve veći broj procedura za kroz vrijeme sve manju količinu novca dobivenog prema ugovoru od strane državne osiguravajuće kuće (HZZO). Sukladno gore navedenom nije više moguće udovoljavati zahtjevima ovakovih trendova s jedne strane smanjivanjem financijskih sredstava ukupno, a s druge strane smanjivanjem cijene pojedinačne usluge. Ne nazire se u slijedećih pet godina mogućnost da se navedeni trendovi promijene u pozitivnom smislu jer najave vodećih ekonomskih stručnjaka ne procjenjuju značajniji rast BDP-a u slijedećih sigurno dvije godine (najmanje do 2016 godine). Zbog navedenog je Klinika Magdalena okrenuta otvaranjem drugih, inozemnih tržišta i svojem pozicioniranjem na međunarodnom zdravstvenom tržištu. Klinika Magdalena će u budućnosti svoju poziciju graditi ne samo na lokalnoj, nego i na globalnoj razini. U posljednje dvije godine učinjeni su značajni pomaci u osvajanju stranih tržišta te se u našoj bolnici na rutinskoj osnovi operiraju i bolesnici iz Libije, a intenzivno se pregovara sa tržištem Rusije i cjelokupne regije područja bivše Jugoslavije. Ovakav stav trebao bi kroz vrijeme uroditi značajnom disperzijom poslovnog rizika te smanjenje monopolističkog odnosa sa samo jednim osiguravateljem. U posljednje dvije godine trend privatnih bolesnika i bolesnika koji sami plaćaju procedure značajno je uvećan sa 5% 2010 godine na 15% 2013 godine i trajno raste. Cilj je postići da udio privatnih bolesnika i bolesnika iz inozemstva dostigne oko 50% ukupnog sudjelovanja u financijskom poslovanju Klinike Magdalena.

 

 

Odljev kadrova i medicinskog osoblja

Ulaskom RH u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine dolazi do značajnih promjena na tržištu rada RH. Naime, za očekivati je da će u slijedećih 5 godina doći do potpunog otvaranja tržišta EU za radnike iz Hrvatske. U RH se u posljednjih 5 godina bilježi stalni trend nedostatka liječnika kao odraz s jedne strane prirodnog odljeva (umirovljenje), a s druge strane smanjenog interesa za studij medicine u Hrvatskoj. Ovakav smanjeni interes očituje se kroz stalno smanjenje broja aplikanata na isti broj raspisanih mjesta na fakultetima u RH. Primjerice osamdesetih godina prošlog stoljeća na Zagrebačkom sveučilištu prijavljivalo se otprilike 1600 do 1700 aplikanata na oko 320 mjesta. Prošlih nekoliko godina prijavljuje se oko 500 – 550 aplikanata na 350 mjesta. Razlozi ovih trendova leže u činjenici dugotrajne edukacije, relativno niskih primanja, a s druge strane velike osobne, moralne, materijalne i pravne odgovornosti u poslu.  Iz navedenih razloga Klinika Magdalena posebnu pažnju posvećuje mladim generacijama liječnika i medicinskih sestara. Stjecanjem naziva Klinike bolnica je u prilici sudjelovati u edukaciji mladih kolega i davati svoj doprinos na globalnom planu razvojem i edukacijom kvalitetnih kadrova u okruženju. Takodjer je u prilici izdvajati visokokvalitetne mlade liječnike i u budućnosti im nuditi mogućnost zaposlenja u visokospecijaliziranom timu naše bolnice. U dosadašnjem razvoju bolnica je predstavljala tzv. „bolnicu magnet“ koja je bila u prilici privlačiti vrhunske kadrove iz okruženja i birati najbolje uklopljive ljude za sustav. Ostalo medicinsko osoblje, ponajprije medicinske sestre, su gotovo sukladno liječnicima postale deficitarno zanimanje u okvirima RH, a i snažno djelovanje tržišta EU takodjer pokazuje trendove odlaska srednjeg medicinskog osoblja u druge zemlje. Klinika Magdalena i dalje predstavlja pozitivno okruženje za rast i razvoj medicinskog osoblja te takovo osoblje i sada predaje svoje aplikacije za radno mjesto, a bolnica je u mogućnosti još uvijek odabirati najkvalitetnije kadrove.

Posebno mjesto u strategiji zauzima očuvanje bolnice kao mjesta ugodnog za rad, pozitivnog ozračja za razvoj karijere i magnet za osoblje iz okruženja. Posebna briga vodi se o napredovanju i edukaciji mladih kadrova. Ovim mjerama neće se moći izbježi stanoviti odljev kadrova, ali će bolnica u narednom vremenu biti u mogućnosti nadomjestiti ovaj odljev stvaranjem vlastite jezgre znanja i vještina kojima će moći prebroditi eventualni odlazak kadrova na druga radna mjesta. Ovakovu fluktuaciju radne snage bolnica niti na koji način ne spriječava, nego se ponosi svakom novom osobom koja je znanjem i vještinama stjecanim u našoj bolnici bila u mogućnosti unaprijediti kvalitetu zdravstvene zaštite u drugoj sredini.

Odnosi prema lokalnoj zajednici

Klinika Magdalena čvrsto surađuje sa lokalnom zajednicom. U suradnji s lokalnom zajednicom zajednički je nastupila prema tržištu Rusije gdje je prikazan zajednički program turističkog, gospodarskog i zdravstvenog razvoja suradnje. Klinika Magdalena iskazana je u navedenom projektu kao izvoznik znanja i zdravstvene skrbi prema ruskom i drugim internacionalnim tržištima na način da bi se za potencijalne turiste i bolesnike na navedenom tržištu pružila mogućnost rješavanja kardiovaskularnih bolesti. U navedenom projektu već je došlo do značajnih pomaka gradnjom centra za obuku pilota helikoptera u Krapinskim Toplicama te kupnja hotela od strane ruskih investitora.

Klinika Magdalena takodjer surađuje sa lokalnom zajednicom na području akcijskih planova za slučajeve katastrofičnih događaja kao što su veliki kataklizmički događaji. Bolnica daje vlastite prijedloge u potrebi zbrinjavanja i liječenja potencijalnih bolesnika u ovim događajima.

Takodjer bolnica sudjeluje u svim akcijama prevencije kardiovaskularnih bolesti kako u području lokalne zajednice tako i na području čitave Krapinsko-zagorske županije.

PLANOVI RAZVOJA NA STRUČNOM I ZNANSTVENO-NASTAVNOM PLANU

Na stručnom i zdravstvenom planu bolnica nastavlja pratiti trendove razvoja kardiovaskularne medicine u svijetu. Sukladno navedenom planira se gradnja nove operacijske dvorane koja bi služila za kompleksne kardijalne, vaskularne i hibridne zahvate i ovi planovi planiraju se realizirati u slijedećih godinu dana. Kao klinika planira trajno raditi na razvoju novih znanstveno-nastavnih kadrova te svaki dio bolnice (kardijalna kirurgija, vaskularna kirurgija, kardiologija i anesteziologija) planira producirati nove nastavnike iz ključnih područja.

Na navedeni način bolnica planira održati status tzv „magnet“ bolnice za najkvalitetnije kadrove iz okruženja, ponajprije Republike Hrvatske, ali i šire angažirajući kao konzultante vrhunske stručnjake iz navedenih područja iz drugih država Evropske unije.  U tijeku je stjecanje potvrde o samostalnom izvođenju novih procedura kao što su EVAR, TEVAR, TAVI, vađenje elektroda elektrostimulatora i slično.

Klinika je sada referentni centar za izobrazbu tehničara perfuzije sa certifikatom Europske unije. Na ovom području odvija se trajna edukacija i stjecanje certifikata za samostalan rad tehničara perfuzije. Navedeni program potrebno je dalje razvijati dodatnim obrazovanjem kadrova. Na ovom području Magdalena planira razvijati nastavnu aktivnost vezano i za sveučilišta i veleučilišta.

Klinika Magdalena planira i dalje razvijati nastavnu aktivnost na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Osijeku te Visoke medicinske škole Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Ovim aktivnostima Klinika Magdalena daje snažan utjecaj na razvoj medicinske znanosti u čitavoj zajednici RH.

 

Implementacija akreditacijskih standarda

Klinika Magdalena je od početka u središte vlastitog postojanja stavljala bolesnika i njegove potrebe. Ovakav stav je od osnutka bolnicu vodio prema postizanju najviših stručnih i znanstvenih standarda i stalno propitivanje kvalitete zdravstvene usluge. Napori koji su od početka ulagani u stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge iznjedrili su postizanje kvalitativnih standarda koji su zadovoljili dobivanje certifikata ISO 9001 od strane Bureau Veritas Quality International 2002 godine i od tada je trajno recertificirana na godišnjoj razini. Razvojem ideje o potrebi širenja standarda kvalitete prema akreditacijskim standardima u zdravstvu bolnica je 2008 godine donijela odluku da se učini akreditacija prema jednom od svjetskih akreditacijskih standarda. Kao partner u ovom postupku prepoznata je Accreditation Canada International te je Klinika 2013 godine potpisala ugovor o početku procesa akreditacije prema načelima Accreditation Canada čija je tvrtka kćer Accreditation Canada International. U daljem planu razvoja je stjecanje akreditacije prema standardima propisanim od ACI te nastavak suradnje na planu kvalitete zdravstvene zaštite sa ovim partnerom.

 

SAŽETAK

Klinika Magdalena osnovana je 1997. godine kao Specijalna bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju u trenutku kada je u Hrvatskoj postojao značajan nedostatak ustanova s mogućnošću moderne dijagnostike i liječenja kardiovaskularnih bolesti. Težište rada bolnice stavljeno je na invazivne dijagnostičke i terapijske kardiološke postupke te kardijalnu kirurgiju. Tijekom razvoja bolnica je poštujući najviše zdravstven standarde prerasla u Kliniku za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmeyer u Osijeku. Glavna misao vodilja i odrednica razvoja bilo je poštivanje najviših zdravstvenih standarda sa postavljanjem bolesnika i svih njegovih potreba u središte vlastitog djelovanja. S vremenom je uočena potreba za djelovanjem ne samo na bolesnika i njegovu obitelj nego i na osoblje i njihove obitelji kao i na zajednicu u cjelini. Napori na području kvalitete rezultirali su postizanjem certifikacije prema ISO standardu, a sada se nalazimo pred još širim akreditacijskim standardom prema pravilima Accreditation Canada International koji zadovoljava sve kriterije djelovanja na radnu okolinu, sigurnost bolesnika, dobrobit za obitelj bolesnika, djelatnike i njihove obitelji i društvo u cjelini. Klinika Magdalena će i u narednom petogodišnjem razdoblju razvijati najviše standarde zdravstvene zaštite usprkos  uvjetima otežanog poslovanja zbog globalne krize. Nastavit će razvijati programe izvoza znanja i zdravstvene zaštite za korisnike iz drugih zemalja kao i u lokalnoj zajednici na nivou Republike Hrvatske.  Posebna pažnja bit će posvećena edukacjji kadrova i očuvanju statusa bolnice koja privlači kvalitetom kako bolesnike i njihove obitelji tako i djelatnike koji imaju najviši potencijal u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite.