Pozivni centar

Pozivni centar za telemedicinu u bolnici Magdalena djeluje od 2000 godine kao prvi u ovom dijelu Europe. Do kraja 2009. godine obavljeno je više od 76 000 telemedicinskih kardioloških konzultacija.
Pozivni centar je sastavni dio bolnice Magdalena koji radi 24 sata na dan tokom cijele godine. Centar je organiziran za vanbolničko praćenje kardioloških pacijenata i njihovu što bržu hospitalizaciju u odgovarajućoj ustanovi.

Usluge su dostupne s bilo koje lokacije uz pomoć fiksne ili mobilne telefonske linije. Za korištenje uređaja nije potrebno stručno medicinsko znanje korisnika. Prijenos EKG zapisa odvija se u realnom vremenu što omogućuje trenutno očitanje EKG-a i kardiološku konzultaciju iskusnog kardiologa.

Pozivni centar može putem telefona primati:

  • jednokanalni EKG
  • 12-kanalni EKG

Temeljem podataka o pacijentu možemo u realnom vremenu:

  • dati specijalističko-konzilijarno mišljenje kardiologa iz Magdalena u komforu Vašeg doma
  • u slučaju potrebe kontaktirati nadležnu hitnu medicinsku službu
  • u slučaju potrebe organizirati hospitalizaciju u Magdaleni

 

Pozivni centar

T: 049 244 000
F: 049 244 040
E-mail: call-center@magdalena.hr

Radno vrijeme: 0-24 sati