Perkutane intervencije

Perkutana koronarna intervencija (PCI) je minimalno invazivna metoda liječenja koronarne bolesti. Nakon postavljanja dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u nozi ili ruci u ušće koronarne arterije uđe se s tankom žicom preko katetera u koronarnu arteriju. Preko žice se zatim uvede do mjesta suženja koronarne arterije balon koji se napuše i time proširi suženje. Na kraju se na isti način na mjesto ranijeg suženja postavi metalni stent (mrežica)  koja onemogućava pojavu ponovnog suženja arterije na tom mjestu.

Perkutana intervencija na perifernim arterijama je minimalno invazivna metoda liječenja aterokslerotskih suženja karotidnih arterija vrata, potključnih arterija te velikih arterija nogu. Nakon postavljanja tankih dugačkih šupljih katetera u arteriju ispred suženja prođe se žicom kroz kateter i suženje arterije. Preko žice se na mjesto stenoze uvede balon koji se napuše i time proširi suženje. Na kraju se na isti način na mjesto ranijeg suženja postavi metalni stent (mrežica) koja onemogućava pojavu ponovnog suženja arterije na tom mjestu.

"EVAR" je minimalno invazivna metoda liječenja aneurizme (proširenja) aorte. Nakon kirurškog prepariranja femoralnih arterija u preponi u općoj anesteziji u aortu se na mjesto postavi kateter na kojem je pričvršćen stent graft (metalna mrežica obavijena nepropusnim materijalom). Zatim se na mjestu aneurizme stent raširi, prekrije aneurizmu i onemogući katastrofalne posljedice njene eventualne rupture.

"TAVI" (transkateterska implantacija aortalne valvule). Kroz krvnu žilu u preponi uvede se u aortu tanka uska cjevčica (kateter). Kateter se kroz aortu dovede do srca, odnosno do mjesta aortalnog zaliska. Zatim se pomoću katetera uvede tanka žica kojom se prođe kroz suženje aortalnog zaliska u lijevu srčanu klijetku. Preko žice se na mjesto aortalne valvule dovede balon. Napuhavanjem balona proširi se suženje aortalnog zaliska. Balon se ukloni, a preko žice se na isti način pomoću katetera uvede umjetni aortalni zalistak. Umjetni aortalni zalistak se sastoji od mrežice (stenta) na kojem su na poseban način pričvršćena tri biološka listića koji se otvaraju u jednom smjeru. Kada se zalistak postavi u pravi položaj on se raširi i prekrije stari zalistak te preuzima njegovu funkciju. Sada više nema prepreka prolasku krvi iz srca u aortu. Na kraju se uklone kateteri iz prepone. Cijeli zahvat traje manje od sat vremena. U slučaju da se kateter ne može uvesti kroz arteriju u preponi, zahvat se može izvesti i kroz potključnu arteriju.

Radiofrekventna ablacija je invazivna metoda liječenja određenih poremećaja ritma. Tanki dugački kateteri se preko arterije ili vene postave u srčane šupljine na točno mjesto patološkog električkog spoja koje je prethodno ustanovjeno elektrofiziološkim testiranjem. Zatim se na tom mjestu uz pomoć struje zagrije vrh katetera što izaziva ograničeno ciljano oštećenje patološkog električkog spoja (snopa) što u većini slučajeva dovodi do trajnog izlječenja poremećaja ritma.  

Ugradnja elektrostimulatora srca je minimalno invazivna metoda liječenja poremećaja provođenja i ritma. U našoj ustanovi ju obavljaju samostalno i kardiokirurzi i kardiolozi. U lokalnoj se anesteziji postave elektrode u srčane šupljine spojene s baterijom koja se postavlja ispod prsnog mišića. Elektrostimulator srca preuzima ulogu prirodnog električkog sustava srca u slučaju njegovog zatajivanja.

Srčana resinkronizacijska terapija (CRT) je minimalno invazivna metoda liječenja zatajivanja srca. Kod određenih bolesnika postavljanjem elektrostimulatora srca s tri elektrode u srčane šupljine korigira se način širenja električnog srčanog impulsa i time se ponovno uspostavlja sinkronicitet, odnosno usklađenost rada srčanih šupljina.      

Kardioverter defibrilator je uređaj sličan elektrostimulatoru srca čije se elektrode minimalno invazivno u lokalnoj anesteziji ugrađuju u srce, a spojene su baterijom koja se ugrađuje pod kožu. Uređaj kontinuirano prati srčani ritam, a ugrađeni visokosofisticirani komjutorski program prepoznaje zloćudno ili smrtonosnu aritmiju (VT/VF) te ju prekida strujnim šokom što spašava život bolesnika.

Liječenje PFO i ASD. PFO i ASD su skraćenice za dva oblika kongenitalnih strukturnih srčanih grešaka kod kojih postoji patološka komunikacija u pregradi između lijeve i desne srčane pretklijetke. Ta komunikacija može omogućiti prolazak manjeg tromba iz venskog sustava u arteriju mozga i uzrokovati moždani udar. S druge strane povrat krvi u desno srce s vremenom zbog povećanog opterećenja dovodi do njegovog zatajivanja. Ove bolesti su ranije liječene isključivo kirurškom operacijom, a danas se jednim dijelom mogu liječiti postavljanjem dugačkog tankog katetera putem vene u preponi na mjesto ranije opisane komunikacije te postavljanjem tzv. «kišobrana», odnosno metalne proteze kojom se zatvara patološka komunikacija.