Kako pratiti bolesnika?

Svi liječnici koji upute svoje bolesnike u Magdalenu dobiti će vrlo brzo potpunu povratnu informaciju o učinjenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, preporuke o daljnjem liječenju i termin prvog kontrolnog pregleda. Povratna informacija može biti u obliku kopije otpusnog pisma koju šaljemo poštom, elektronskom poštom ili telefaksom. Prema potrebi možemo dostaviti i nalaze slikovnih pretraga u digitalnom formatu. Pozivamo Vas da nam se i osobno obratite ako imate bilo kakvih pitanja.