Edukacijski programi

U Magdaleni postoji program kontinuirane edukacije medicinskih radnika radi ostvarivanja boljih rezultata u liječenju kardiovaskularnih bolesti.

Povremeno u edukaciji medicinskog osoblja sudjeluju stručnjaci iz inozemstva. Naši kardiološki i kardiovaskularni timovi su proveli određeno vrijeme na edukaciji u vrhunskim kardiovaskularnim centrima u inozemstvu.

Redovito se održavaju predavanja i seminari za liječnike, medicinske sestre i tehničare.

Povremeno se održava radionica o invazivnom liječenju koronarne bolesti uz prijenos intervencija iz laboratorija za kateterizaciju u realnom vremenu. Predviđena je za liječnike obiteljske medicine, specijalizante, liječnike interniste i ostale.

U Magdaleni je u lipnju 2010 godine održan prvi Workshop OPCABG i antiaritmijske operacije s inozemnim predavačima namijenjen kirurzima, kardijalnim kirurzima i kardiolozima, a boduje se od strane Hrvatske liječničke komore.

Magdalena je klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Liječnici iz Magdalene sudjeluju kao predavači u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Osijeku, a dio nastave se odvija u Magdaleni u Krapinskim Toplicama. Uspješna suradnja se ostvaruje i na području znanstvenog istraživanja.

Magdalena redovito aktivno sudjeluje u programu kardioloških, kardiokirurških i anestezioloških kongresa i skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu te u radu Hrvatskog kardiološkog i kardiokirurškog društva s kojima blisko surađuje.

Istraživanje

Glavna područja istraživanja su koronarna bolest, invazivno liječenje, disfunkcija endotela, fibrilacija atrija i liječenje aritmija radiofrekventnom ablacijom te genetska istraživanja u kardiologiji.