Krapinske Toplice

 

 

Adresa

Ljudevita Gaja 2

49217 Krapinske Toplice

HRVATSKA

 

Opće informacije

T: 049 244 444

F: 049 244 040

Email: info@magdalena.hr

 

URED ZA PACIJENTE

Radno vrijeme

7:30-15:30

 

Termini za ambulantu

T: 049 244 611                                                                     

T: 049 244 620

F: 049 244 425

Email: ured-za-pacijente@magdalena.hr

 

Termini za bolničko liječenje

T: 049 244 200

F: 049 244 150

Email: ured-za-pacijente@magdalena.hr

              patient.service@magdalena.hr

 

TELEMEDICINSKI CENTAR

T: 049 244 000

F: 049 244 040

E-mail: call-center@magdalena.hr

 

ODJELI ZA KARDIOLOGIJU

T: 049 244 122 - Odjel za kardiologiju I

T: 049 244 347 - Odjel za kardiologiju II

T: 049 244 335 - Odjel za kardiologiju III

 

ODJEL ZA KARDIOVASKULARNU KIRURGIJU

T: 049 244 342 - Odjel kardiovaskularne kirurgije

T: 049 244 127 - Intenzivna njega

 

AMBULANTA

T: 049 244 123 – sestra

T: 049 244 521 - kontrola pacemakera

 

URED RAVNATELJA

T: 049 244 115 – tajnica ravnatelja

F: 049 244 515

E-mail: nevenka.horvatek@magdalena.hr

 

ADMINISTRACIJA

Nabava

T: 049 244 510

F: 049 244 343

 

Računovodstvo i financije

T: 049 244 110

F: 049 244 627

 

Kadrovska i opći poslovi

T: 049 244 113

F: 049 244 343