Postizanje najviših stručnih i znanstvenih standarda te stalno propitkivanje kvalitete zdravstvene usluge naš je stalni cilj.

Kvalitetu usluge i sigurnost naših bolesnika jamče tri nezavisna certifikata koja smo zaslužili:

Certifikat ISO 9001 

Međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, od unutarnje organizacije poslovanja do pružanja usluge krajnjim korisnicima

Magdalenu je 2002. certificirala agencija Bureau Veritas Quality International.

Dijamantni certifikat organizacije Accreditation Canada

Ugledna međunarodna certifikacijska kuća koja više od 55 godina certificira zdravstvene ustanove u Kanadi i svijetu

Magdalena je 2017. certificirana dijamantnim standardom.

Certifikat ISO EN 15224

Međunarodna norma koja se temelji na ISO 9001, ali se odnosi na upravljanje kvalitetom isključivo zdravstvenih organizacija

Magdalena je 2016. certificirana kao prva bolnica nositeljica tog certifikata u Republici Hrvatskoj.