Klinika Magdalena omogućuje svim pacijentima jedinstvenu i sveobuhvatnu kardiovaskularnu skrb, počevši od utvrđivanja anamneze i postavljanja dijagnoze pa do konačnog medicinskog rješenja u okviru kardiološkog konzervativnog i intervencijskog liječenja te po potrebi kirurškog zahvata.

 

U središte interesa stavljamo bolesnike i njihove potrebe. To nas vodi prema postizanju najviših stručnih i znanstvenih standarda i stalnom propitkivanju kvalitete zdravstvene usluge. 

 

U cilju povećanja dostupnosti naših usluga smješteni smo na dvije lokacije:

Također smo ustanovili i prvi telekardiološki centar u Hrvatskoj koji nam omogućuje izvanbolničku dijagnostiku i praćenje još većeg broja srčanih bolesnika.

 

Aktivno sudjelujemo u edukaciji liječnika i medicinskih sestara – Magdalena je klinika Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i nastavna baza Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku za Sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapeuta u Pregradi.

Klinika Magdalena ugovorna je ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i nekoliko privatnih osiguravajućih kuća. Uključeni smo u Hrvatsku mrežu urgentne perkutane koronarne intervencije te 24 sata dnevno zbrinjavamo bolesnike Krapinsko-zagorske županije s akutnim infarktom miokarda.

 

Kvalitetu usluge i sigurnost naših bolesnika jamče sljedeća tri nezavisna certifikata:

  • Certifikat ISO 9001
  • Dijamantni certifikat organizacije Accreditation Canada
  • Certifikat ISO EN 15224

 

Prof.dr.sc. Mihajlo Šesto