Ravnateljstvo

Zavod za kardiologiju

Zavod za kardiovaskularnu kirurgiju

Poliklinika

Telemedicinski centar

Ured za pacijente

Administracija