Ravnateljstvo

Zavod za kardiologiju

Zavod za kardiovaskularnu kirurgiju

Telemedicinski centar

Ured za pacijente