Ana Miloš
bacc. med. techn.

Glavna sestra Zavoda za kardiovaskularnu kirurgiju

ana.milos@magdalena.hr

Tel: + 385 244 342 (PULT)

Glavna sestra Zavoda za kardiovaskularnu kirurgiju

 

Stručna prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

 

ana.milos@magdalena.hr

 

tel: +385 49 244 399

tel. pult: +385 49 244 342