mr.sc.
Igor Alfirević
dr.med.spec.

Specijalist opće kirurgije, uža specijalizacija iz kardijalne kirurgije i vaskularne kirurgije

igor.alfirevic@magdalena.hr