doc. dr. sc.
Igor Alfirević
dr. med.

Voditelj Odjela za kardijalnu kirurgiju

igor.alfirevic@magdalena.hr

Ime i prezime: Igor Alfirević

Datum i mjesto rođenja: 06.11.1965, Zagreb

Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist kirurg, subspecijalist kardijalne i vaskularne  kirurgije

Akademska titula: Doktor znanosti

Znanstveno-nastavno zvanje: Docent