Jadranka Šarić

Voditeljica ureda za pacijente / Termini za bolničko liječenje

jadranka.saric@magdalena.hr

Tel: + 385 49 244 200