Katarina Tomulić Brusich
dr. med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

katarina.brusichTomulic@magdalena.hr

Ime i prezime: Katarina Tomulić Brusich

Datum i mjesto rođenja: 21.11.1978., Rijeka

Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja