Krešimir Šoštar
dr. med.

Specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti kardijalne kirurgije

kresimir.sostar@magdalena.hr

Ime i prezime: Krešimir Šoštar

Datum i mjesto rođenja: 19.10.1977., Zabok

Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist kirurgije, subspecijalist kardijalne kirurgije