doc. dr. sc
Krešimir Štambuk
dr.med.

Pomoćnik ravnatelja za nastavu i znanstveno istraživački rad / Pročelnik Zavoda za kardiologiju / Voditelj kardiološkog laboratorija

kresimir.stambuk@magdalena.hr

Ime i prezime: Krešimir Štambuk

Datum i mjesto rođenja: 19.09.1969., Zagreb

Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

Akademska titula: Doktor znanosti

Znanstveno-nastavno zvanje: Docent

Pregled s doc.dr.sc Krešimirom Štambukom moguć je i u virtualnoj ambulanti Klinike Magdalena ovdje.