Maša Šams Bival
mag.oec.univ.spec.

Kontroling i financije

masa.samsbival@magdalena.hr