dr. sc.
Mladen Novkoski
dr. med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

mladen.novkoski@magdalena.hr

Ime i prezime: Mladen Novkoski

Datum i mjesto rođenja: 14.09.1966. Zagreb

Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Akademska titula: doktor znanosti

Znanstveno-nastavno zvanje: viši asistent na Katedri za internu medicinu, povijest medicine i medicinsku etiku, a za nastavnu bazu  Magdalena - Klinika za kardiovaskularne bolesti u Krapinskim Toplicama, predavač u znanstvenoj grani patofiziologija Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru