dr. sc.
Mladen Predrijevac
dr.med.

Specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti kardijalne kirurgije

mladen.predrijevac@magdalena.hr

Ime i prezime: Mladen Predrijevac

Datum i mjesto rođenja: 24.01.1963, Zagreb

Kvalifikacija: Doktor medicine, specijalist kirurg, uža specijalnost kardijalne kirurgije