mr. sc.
Nenad Protrka
dr.med.

Specijalist opće kirurgije i uže specijalnosti vaskularne kirurgije i druge uže specijalnosti kardijalne kirurgije

Ime i prezime: Nenad Protrka

Datum i mjesto rođenja: 10.studeni 1960.,Split

Kvalifikacija: doktor medicine,specijalist opće kirurgije,subspecijalist vaskularne kirurgije,subspecijalist kardijalne kirurgije

Akademska titula: magistar znanosti