dr.sc.
Nina Šesto
MBA, dipl.ing.mol.bio.

Pomoćnik ravnatelja za informacijsko komunikacijske tehnologije i projekte