Sanja Mužić Gluhak

Ured za upis pacijenata, termini za ambulantu

sanja.gluhak@magdalena.hr

Tel: + 385 49 244 611, + 385 49 244 620