Sanja Mužić Gluhak

Ured za upis pacijenata

Ured za upis pacijenata

 

Termini za ambulantno liječenje

 

sanja.gluhak@magdalena.hr

 

tel: +385 244 611