dr. sc.
Tomislav Šipić
dr.med.

Voditelj Odjela III Zavoda za kardiologiju

tomislav.sipic@magdalena.hr

Ime i prezime: Tomislav Šipić

Datum i mjesto rođenja: 29.11.1970., Zagreb

Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

Akademska titula: Doktor znanosti

Znanstveno-nastavno zvanje: Asistent