Vitomira Šajinović
dr.med.

Liječnik opće medicine