• Uz obavljanje pojedinačnih pretraga u Poliklinici u Zagrebu nudimo i pakete medicinskih usluga koji su prilagođeni odgovarajućim skupinama kardiovaskularnih bolesti.

    Na taj je način tijek vašeg boravka u Poliklinici maksimalno optimiziran, a i financijski prihvatljiviji, s obzirom na to da na sve medicinske pakete usluga odobravamo 20 % popusta.