POSTUPAK KOD PRIJEMA PACIJENATA U POLIKLINIKU MAGDALENA - ZAGREB

PROTOKOL COVID-19

 

 Prema raspoloživim podacima, inkubacija COVID-19 iznosi 2 do 14 dana, s medijanom 5-6 dana. Za sada postoje ograničena saznanja o punom spektru kliničke slike oboljelih, iako su najčešće zabilježeni simptomi povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima, gubitak mirisa ili okusa, te umor i opća slabost. Teža klinička slika i potreba intenzivnog liječenja češća je u osoba starije životne dobi.

 

  • AMBULANTNI PACIJENTIPrijem ambulantnih pacijenata u Poliklinici Magdalena u Zagrebu odvija se po unaprijed dogovorenom terminu. Hrvatski državljani tj. osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa osobama iz inozemstva, odnosno osobama koje imaju sumnju na Covid-19, te osobe iz inozemstva, trebaju imati bris na Covid-19, ne stariji od 48h.

 

 

 Pacijenti s akutnom infekcijom dišnog sustava (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma/znakova bolesti: kašalj, povišena tjelesna temperatura, dispneja/nedostatak zraka) ili nagli gubitak mirisa, okusa ili promjena okusa ili radiološki dokaz lezija kompatibilnih s COVID-19

  • boravak unazad 14 dana prije početka simptoma u području/državi u kojem ima grupiranja bolesti ili je rasprostranjena transmisija bolesti;
  • bliski kontakt s potvrđenim ili vjerojatnim slučajem oboljenja od COVID-19 unutar 14 dana prije početka simptoma;
  • bolesnik je unutar 14 dana prije početka simptoma bio korisnik ili zaposlenik ustanove za smještaj osjetljivih skupina.