U Poliklinici u Zagrebu možete obaviti sljedeće konzultacije, pretrage i dijagnostiku srca i krvnih žila:

 

 KONZULTACIJE I KONTROLE

 

 Kardiološki pregled - konzultacije

  380,00

 Vaskularni pregled - konzultacije

  380,00

 Kontrola elektrostimulatora (pacemakeri)

  450,00

 Kontrola defibrilatora / resinhronizacijskih  elektrostimulatora (ICD/CRT)

  450,00

 ULTRAZVUČNE PRETRAGE

 

 Transtorakalni ultrazvuk srca (TTE)

  480,00

 Transezofagijski ultrazvuk srca (TEE)

  700,00

Ultrazvuk s color dopplerom krvnih žila vrata  (karotidnih  arterija i VB sliva)

  430,00

 Ultrazvuk s color dopplerom arterija donjih  ekstremiteta

  380,00

 Ultrazvuk s color dopplerom vena donjih ekstremiteta

  380,00

 NEINZVANZIVNA KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 

 Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem

  100,00

 Ergometrija

  600,00

 Holter tlaka

  400,00

 Holter EKG-a

  400,00


Cijene su izražene u kunama.

Posjetite i virtualnu ambulantu Klinike Magdalena