Liječenje koje se vrši putem specijalnih katetera u tijelu pacijenta naziva se invazivno kardiološko liječenje. U Klinici Magdalena provodimo sljedeće minimalno invazivne metode liječenja:

 

Perkutana koronarna intervencija (PCI) minimalno je invazivna metoda liječenja koronarne bolesti. Nakon postavljanja dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u nozi ili ruci, u ušće koronarne arterije tankom se žicom preko katetera ulazi u koronarnu arteriju. Zatim se preko žice do mjesta suženja koronarne arterije uvodi balon koji se napuše, čime se proširuje suženje. Na kraju se na isti način na mjesto ranijeg suženja postavlja stent (mrežica) koji onemogućava pojavu ponovnog suženja arterije na tom mjestu.

 

 

Perkutana intervencija na perifernim arterijama  minimalno je invazivna metoda liječenja aterosklerotskih suženja karotidnih arterija vrata, potključnih arterija i velikih arterija nogu. Nakon postavljanja tankih dugačkih šupljih katetera u arteriju prije suženja, kroz kateter i suženje arterije prolazi se žicom. Preko žice, na mjesto stenoze uvodi se balon koji se napuše, čime se proširuje suženje. Na kraju se na isti način na mjesto ranijeg suženja postavlja stent (mrežica) koji onemogućuje pojavu ponovnog suženja arterije na tom mjestu.

 

EVAR/TEVAR (endovaskularno liječenje aneurizmi) minimalno je invazivna metoda liječenja aneurizme (proširenja) aorte. Nakon kirurškog prepariranja femoralnih arterija u preponi u općoj anesteziji, u aortu se na mjesto postavlja kateter na koji je pričvršćen stent graft (metalna mrežica obavijena nepropusnim materijalom). Zatim se na mjestu aneurizme stent raširi i na taj način prekrije aneurizmu, čime se onemoguće katastrofalne posljedice njezine eventualne rupture.

 

 

TAVI (transkateterska implantacija aortalne valvule). Kroz krvnu se žilu u preponi u aortu uvodi tanka uska cjevčica (kateter). Kateter se kroz aortu dovodi do srca, odnosno do mjesta aortalnog zalistka. Zatim se pomoću katetera uvodi tanka žica kojom se kroz suženje aortalnog zalistka prolazi u lijevu srčanu klijetku. Preko žice se na mjesto aortalne valvule dovodi balon. Napuhivanjem balona proširuje se suženje aortalnog zalistka. Balon se uklanja, a preko žice se na isti način pomoću katetera uvodi umjetni aortalni zalistak. Umjetni aortalni zalistak sastoji se od stenta (mrežica) na koji su na poseban način pričvršćena tri biološka listića koji se otvaraju u jednom smjeru. Kada se zalistak postavi u pravi položaj, on se raširi i prekrije stari zalistak te preuzima njegovu funkciju. Sada više nema prepreka prolasku krvi iz srca u aortu. Na kraju se kateteri uklone iz prepone. Cijeli zahvat traje manje od sat vremena. U slučaju da se kateter ne može uvesti kroz arteriju u preponi, zahvat se može izvesti i kroz potključnu arteriju.

 

 

Radiofrekventna ablacija  invazivna je metoda liječenja određenih poremećaja ritma. Tanki dugački kateteri se preko arterije ili vene postave u srčane šupljine na točno mjesto patološkog električkog spoja koje je prethodno ustanovljeno elektrofiziološkim testiranjem. Zatim se na tom mjestu uz pomoć struje zagrijava vrh katetera što izaziva ograničeno ciljano oštećenje patološkog električkog spoja (snopa), žarišta, ili se postiže električna izolacija dijela srca, što u većini slučajeva dovodi do trajnog izlječenja poremećaja ritma.  U našoj se ustanovi taj postupak izvodi suvremenim sustavom CARTO.

 

 

Ugradnja elektrostimulatora srca  minimalno je invazivna metoda liječenja poremećaja provođenja i ritma. U našoj ustanovi samostalno je obavljaju i kardiokirurzi i kardiolozi. U lokalnoj se anesteziji u srčane šupljine postave elektrode spojene s baterijom koja se postavlja ispod prsnog mišića. Elektrostimulator srca preuzima ulogu prirodnog električkog sustava srca u slučaju njegova zatajivanja.

 

 

Srčana resinkronizacijska terapija (CRT) minimalno je invazivna metoda liječenja zatajenja srca. Kod određenih bolesnika postavljanjem elektrostimulatora srca s tri elektrode u srčane šupljine korigira se način širenja električnog srčanog impulsa, čime se ponovno uspostavlja sinkronicitet, odnosno usklađenost rada srčanih šupljina. 

 

Kardioverter defibrilator uređaj je sličan elektrostimulatoru srca, čije se elektrode minimalno invazivno u lokalnoj anesteziji ugrađuju u srce, a spojene su baterijom koja se ugrađuje pod kožu. Uređaj kontinuirano prati srčani ritam, a ugrađeni visokosofisticirani računalni program prepoznaje zloćudnu ili smrtonosnu aritmiju (VT/VF) i prekida je strujnim šokom, što spašava život bolesnika.

 

 

Liječenje PFO-a i ASD-a. PFO i ASD skraćenice su za dva oblika kongenitalnih strukturnih srčanih grešaka kod kojih postoji patološka komunikacija u pregradi između lijeve i desne srčane pretklijetke. Ta komunikacija može omogućiti prolazak manjeg tromba iz venskog sustava u arteriju mozga i uzrokovati moždani udar. S druge strane, povrat krvi u desno srce s vremenom zbog povećanog opterećenja dovodi do njegova zatajenja. Te su bolesti ranije liječene isključivo kirurškom operacijom, a danas se jednim dijelom mogu liječiti postavljanjem dugačkog tankog katetera kroz venu u preponi na mjesto ranije opisane komunikacije te postavljanjem tzv. „kišobrana“, odnosno metalne proteze kojom se zatvara patološka komunikacija.