Neinvazivna kardiološka dijagnostika sastoji se od sljedećih pretraga koje se vrše preko kože pacijenta:

 

Elektrokardiogram (EKG) bilježi električnu aktivnost srca u realnom vremenu. Daje korisne informacije o poremećajima ritma i provođenja, ali i o drugim strukturnim poremećajima srca.

 

Holter EKG-a bilježi električnu aktivnost srca minijaturnim ultralakim digitalnim uređajem, neprestano tijekom 24 sata, čime se povećava mogućnost otkrivanja poremećaja ritma i provođenja koji nisu stalno prisutni.

 

Test opterećenja (ergometrija) bilježi električnu aktivnost srca pod opterećenjem i objektivno pokazuje koliko je smanjeno podnošenje fizičkog opterećenja bolesnika te ukazuje na moguću koronarnu bolest.

 

Transtorakalni ultrazvuk pokazuje eventualne promjene u strukturi srca, odnosno promjene veličine srčanih šupljina, debljine stijenki, morfologije srčanih zalistaka  te promjene u srčanoj funkciji, odnosno radu srčanog mišića i srčanih zalistaka. 3D ultrazvuk srca omogućuje još precizniji prikaz dijelova srca i bolje planiranje operativnih zahvata.

                                                                

Transezofagijski ultrazvuk srca izvodi se pomoću sonde koja se postavlja u jednjak zbog čega se postiže puno bolja vizualizacija i najmanjih strukturnih i funkcionalnih poremećaja srca. Tom se pretragom često mogu utvrditi prirođene srčane greške koje se ne vide transtorakalnim ultrazvukom srca.

 

Doppler pretragom arterija i vena dijagnosticiraju se suženja arterija vrata i nogu i duboka venska tromboza.

 

Holter tlaka  pretraga je koja objektivno i točno prati kretanje vrijednosti tlaka tijekom 24 odnosno 48 sati i omogućuje adekvatnije liječenje.

 

Testiranje elektrostimulatora srca pretraga je kojom se redovito kompjuterski provjerava rad elektrostimulatora i podešavaju parametri elektrostimulacije. Testiranje se izvodi telemetrijski, tj. samo postavljanjem naprave na kožu, na mjestu gdje je elektrostimulator postavljen.