TELEMEDICINA

 

Telemedicina – spoj tehnologije i medicine, koji omogućuje dijagnostiku, liječenje i kontrolu pacijenata na daljinu – danas ostvaruje puni potencijal za koji mnogi vjeruju da predstavlja budućnost zdravstva. Putem telefona, elektronske pošte i web-kamere liječnici se svakodnevno povezuju s pacijentima i svojim kolegama, donoseći odluke o liječenju.

 

Telekardiologija obuhvaća telemedicinske usluge u području kardiologije. Pruža se putem elektroničkog prijenosa kardioloških podataka, kao što je 12 –kanalni EKG, s mjesta na kojem se nalaze pacijent i tražitelj telemedicinske usluge na mjesto na kojem se nalazi telekonzultant, liječnik - specijalist.

 

Telekardiologija jedna je od najrazvijenijih telemedicinskih disciplina i danas je nezaobilazna karika razvoja kvalitetnog medicinskog sustava utemeljenog na novim tehnologijama u brojnim razvijenim zemljama.

 

Telemedicinski Centar Klinike Magdalena još od 2000. godine pacijentima pruža uslugu trenutnog očitanja 12-kanalnog EKG-a na daljinu. Svojim pacijentima dajemo na korištenje ultralagani EKG uređaj veličine dlana, koji omogućuje snimanje i slanje visokokvalitetnog EKG zapisa, te u realnom vremenu pružamo trenutačno očitanje nalaza i stručno mišljenje s preporukom za daljnje liječenje.

 

 

Telemedicinski Centar radi 24 sata dnevno 365 dana u godini, čime nudimo svojim pacijentima sigurnost srca jer zaista imaju mogućnost u samo nekoliko sekundi, bilo kada i bilo gdje kontaktirati stručni tim naših liječnika.

 

U okviru naših aktivnosti širenja i povećanja dostupnosti telekardiologije većem broju pacijenata, tijekom 2017. godine učinili smo još jedan važan korak – ostvarili smo medicinsku suradnju s Domom zdravlja Zagrebačke županije i Domom zdravlja Krapinsko zagorske županije, integrirajući telekardiologiju i primarnu zdravstvenu zaštitu.

 

Područje djelovanja Doma zdravlja Zagrebačke županije uključuje 320.000 stanovnika, dok Dom zdravlja Krapinsko zagorske Županije medicinski zbrinjava,132.892 stanovnika.  Dakle radi se ukupno o više od 450.000 potencijalnih pacijenata koje zbrinavaju liječnici primarne zdravstvene zaštite na pooručju dviju županija.

 

Ovakvom suradnjom ostvarili smo daleko učinkovitiju komunikaciju između liječnika obiteljske medicine i naših specijalista, olakšavajući put srčanih bolesnika kroz primarnu i seknudarnu zdravstvenu zaštitu. Uz stalnu podršku ekspertnog kardiološkog mišljenja, liječnici obiteljske medicine proširuju dijagnostičku uslugu te mogu na zadovoljavajući način procijeniti i liječiti srčane bolesnike na primarnoj razini te lakše identificirati one koji zahtijevaju daljnje specijalističko liječenje i intervenciju.

 

 

Ovakvi primjeri telemedicinske suradnje u Europskim zemljama dokazano pokazuju značajno unaprijeđenje kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite na korist pacijenata te dugoročno rezultira smanjenjem morbiditeta i mortaliteta srčanih bolesnika, smanjenjem broja hospitalizacija, te smanjenjem ukupnih troškova liječenja.