Klinika Magdalena Krapinske Toplice

 

Kardiološke i kirurške ambulantne preglede, kao i bolničko liječenje planirano s vašim liječnikom, možete obaviti preko uputnice HZZO-a.

 

Možete se naručiti radnim danom od 8:00 do 15:30,  pozivom upućenim UREDU ZA PACIJENTE:

» Naručivanje e-mailom

 

Termini za ambulantu

T: 049 244 611

T: 049 244 620

- svoju uputnicu s brojem za kontakt pošaljite na

F: 049 244 625

Email:ured-za-pacijente@magdalena.hr

 

Termini za bolničko liječenje

T: 049 244 200 

- ako već imate pisanu preporuku svog liječnika za određenu dijagnostiku/zahvat, pošaljite je sa svojim brojem za kontakt na

F: 049 244 150

Email:ured-za-pacijente@magdalena.hrpatient.service@magdalena.hr