POSTUPAK KOD PRIJEMA PACIJENATA U KLINIKU MAGDALENA /

PROTOKOL COVID-19

 

AMBULANTNI PACIJENTI

 

Prijem ambulantnih pacijenata započinje u 8 sati. Pacijenti su se dužni javiti trijažnom osoblju u vanjskoj čekaonici ispred ulaza u Kliniku (šator). Nakon popunjavanja trijažnog upitnika pacijenti se upućuju na recepciju Klinike. Na recepciji se obavlja upis pacijenata u ambulante.

Pri upisu je potrebno priložiti:

  • uputnicu za pregled
  • zdravstvenu iskaznicu
  • iskaznicu dopunskog osiguranja

 

 

 

 

DNEVNE BOLNICE

 

 

 

Prijem pacijenata u dnevnu bolnicu započinje u 7 sati. Pacijenti svoj dolazak prijavljuju trijažnom osoblju u predvorju Klinike. Pri dolasku na trijažni pult potrebno je predočiti nalaz brisa na COVID 19 NE STARIJI OD 48 SATI. Po učinjenoj trijaži pacijenti se upućuju na upisni šalter/recepciju gdje se obavlja upis na liječenje.

Pri upisu je potrebno predočiti:

  • uputnicu D2
  • iskaznice dopunskog i zdravstvenog osiguranja

 

 

 

 

STACIONARNO / BOLNIČKO LIJEČENJE 

 

 Pacijenti upućeni na bolničko liječenje dolaze u 8h. Potrebno je u sustavu imati izdanu B1 uputnicu, te se pacijenti sa osobnim stvarima prijavljuju ispred klinike gdje ih preuzima sestra, odnosno pomoćna djelatnica.

 

 

 

 

PREMJEŠTAJI IZ DRUGIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

 

Klinika Magdalena nema hitnu službu, no moguć je premještaj urgentnog pacijenta ukoliko dođe do dogovora između dvije bolnice. 

U našu Kliniku se:

  • premještaju bolesnici iz drugih zdravstvenih ustanova temeljem osobnih kontakata liječnika jedne i druge ustanove.

Ukoliko je pacijentu u vanjskoj Ustanovi postavljena indikacija za invazivnom i neinvazivnom obradom, dovoljno je poslati nalaze/dokumentaciju (otpusno pismo) iz kojih je to vidljivo. Isto se daje na uvid našem kardiologu te se dogovara/definira datum i vrsta prijema/liječenja.

  • Covid – 19 – Kod hitnih prijema / premještaj, trijaža se obavlja na ulazu u Kliniku. 

 

RADNO VRIJEME / POSJETE

 

Zbog pojačanih sigurnosnih mjera radi prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, u Klinici Magdalena su do daljnjeg zabranjeni posjeti pacijentima. Svi oni koji najvažnije potrepštine žele dostaviti osobi koja je hospitalizirana, mogu ih od 7 do 15 sati predati na šalteru - trijaža, na samom ulazu u Kliniku.