Bolesnici sa stabilnom koronarnom bolešću u određenoj fazi u osnovi se liječe na jedan od sljedećih načina:

  • nastavak terapije lijekovima (tzv. konzervativna, medikamentna terapija)
  • perkutana koronarna intervencija – PCI (katetersko postavljanje jednog ili više stentova)
  • kirurško premošćivanje suženih/začepljenih krvnih žila (ugradnja srčanih premosnica).