Odluka za operaciju često uključuje odmjeravanje koristi i rizika. Rizici vezani uz različite operacije srca i krvnih žila razlikuju se od jedne do druge operacije i ovise o različitim čimbenicima, kao što su:

 • dob
 • nedavni srčani udar
 • ostali zdravstveni problemi (npr. bolest bubrega, šećerna bolest)
 • stanje srčanog mišića
 • broj srčanih zalistaka koji trebaju biti popravljeni ili zamijenjeni.

 

Vaš kirurg i anesteziolog objasnit će vam rizike operacije i pomoći da usporedite rizike od operacije u odnosu na rizike od nepristupanja operaciji.

 

Komplikacije mogu uključivati:

 • krvarenje
 • poremećaje srčanog ritma (tahikardije)
 • poremećaje provođenja električnog impulsa u srcu koji mogu zahtijevati ugradnju trajnog elektrostimulatora (pacemakera)
 • infekciju rane
 • probleme s disanjem
 • srčani udar
 • moždani udar