• Tijekom prijeoperacijske pripreme pregledat će vas više članova našeg medicinskog tima: mlađi kirurg, kirurg operater i anesteziolog. Anesteziolog će se upoznati s vašom medicinskom dokumentacijom te vam objasniti postupak liječenja u operacijskoj dvorani i na odjelu za intenzivno liječenje.
  • Dan prije operacije dobit ćete laganu večeru. Tekućine možete uzimati prema potrebi (alkoholna su pića zabranjena). Važno je da 6 sati prije operacije ostanete natašte.
  • Uvečer prije operacije te ujutro na dan operacije obvezno je tuširanje posebnim tekućim sapunom koji ćete dobiti od medicinske sestre na odjelu. To uključuje i pranje kose.
  • Ako imate poteškoća s otežanim i usporenim pražnjenjem crijeva, dobit ćete čepić za poticanje pražnjenja crijeva.